Par projektu

PROJEKTA BŪVUZRAUDZĪBA UPESLEJU NAI (2010-2011.gads) Būvuzraudzības pienākumu veikšana saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas nosacījumiem un būvuzraudzības veikšana saskaņā ar LR normatīvajiem tiesību aktiem līguma „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Upeslejās” ietvaros

Noderīga informācija
Projekta datums: 2010 – 2011