Par projektu

 PROJEKTA BŪVUZRAUDZĪBA SAULKRASTOS (2009-2011.gads) Būvuzraudzības pienākumu veikšana saskaņā ar FIDIC Dzeltenās grāmatas nosacījumiem un būvuzraudzības veikšana saskaņā ar LR normatīvajiem tiesību aktiem projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos” ietvaros noslēgtā līguma

Noderīga informācija
Projekta datums: 2009 – 2011