Par projektu

 Malienas reģiona sadzīves atkritumu poligona “Kaudzītes”  būvniecības būvuzraudzība. (2006-2008.gads)

Noderīga informācija
Projekta datums: 2006-2008