Par projektu

 Cieto sadzīves atkritumu poligona „DAIBE” būvniecības būvuzraudzība.

Noderīga informācija
Projekta datums: