PROJEKTA BŪVUZRAUDZĪBA JELGAVĀ (2011.gads) Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas līguma noteikumiem būvdarbu līgumam „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve, 9.posms – Lielā un Raiņa iela, J.Čakstes bulvāris un 14.posms – Aviācijas, Garozas, Cukura, Veco Strēlnieku ielas, Brīvības bulvāris”

Projekta datums: 2011

Jelgava