Par projektu

PROJEKTA BŪVUZRAUDZĪBA CARNIKAVĀ (2008-2010.gads)”Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2.kārta, Carnikava”Iepirkuma līgums:”Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens gūtnes rehabilitācijas projektēšana un būvdarbi Carnikavā” 1. daļa “Dzeramā ūdens gūtnes rehabilitācijas projektēšana un būvdarbi”

 

PROJEKTA BŪVUZRAUDZĪBA CARNIKAVĀ (2010.gads)”Ūdenssaimniecības attīstība 19 austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2. kārta, Carnikava”iepirkuma līgums:”Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens gūtnes rehabilitācijas projektēšana un būvdarbi Carnikavā” 2. daļa “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvdarbi”

Noderīga informācija
Projekta datums (1. posms): 2008-2010
Projekta datums (2. posms): 2010