Rezervuāri no polietilēna tiek izmantoti kā septiķi, nostādinātāji.

  1. Informācija
    Polietilēna rezervuāri Weho, kas raksturīgi ar augstu kvalitāti un lielu ietilpību. Weho tvertnes ir ar dubultu sienu, pieejamas diametros 1000 mm un 3000 mm ar dažādiem tilpumiem atkarībā no pasūtījuma. Slodze uz diametru SN2, SN4 un SN8 (saskanā ar PN-EN ISO 9969) ļauj tvertnes montēt gruntī un ārpus tās.

    Izmērus un aprakstu skatiet katalogā.

     

  2. Pasūtīšanas forma

    • Katalogs