Par projektu

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta (2006.-2009.g.)” Būvuzraudzība.

Noderīga informācija
Projekta datums : 2006-2009