Par projektu

 PROJEKTA BŪVUZRAUDZĪBA ULBROKĀ (2011-2013.gads) Būvuzraudzības pienākumu veikšana saskaņā ar FIDIC Dzeltenās grāmatas nosacījumiem un būvuzraudzības veikšana saskaņā ar LR normatīvajiem tiesību aktiem projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ulbrokā” Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Ulbrokā, Vālodzēs un Dzidriņās”” ietvaros

1.daļa- Ulbroka

2.daļa- Vālodzes

3.daļa-Dzidriņas

Noderīga informācija
Projekta datums: 2011 – 2013