Par projektu

Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligona „Križevnieki” būvniecības būvuzraudzība. (2006-2007.gads)

Noderīga informācija
Projekta datums: 2006-2007