Par projektu

 Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligona “Demene” būvniecības būvuzraudzība. (2005-2007.gads)

Noderīga informācija
Projekta datums: 2005-2007