Par projektu

 PROJEKTA BŪVUZRAUDZĪBA KALNGALĒ (2013.gads) Būvuzraudzības pienākumu veikšana saskaņā ar FIDIC „Sarkanās grāmatas” nosacījumiem un būvuzraudzības veikšana saskaņā ar LR normatīvajiem tiesību aktiem projekta „Carnikavas novada Kalngales ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība, būvuzraudzība” ietvaros.

Noderīga informācija
Projekta datums: 2013