HAUS dekanters

HAUS dekanters

MIVALT Dūņu atūdeņotājs

Dūņu atūdeņošanas iekārta ir paredzēta lietošanai notekūdeņu attīrīšanas stacijās, var tikt izmantota arī sabiezināšanai rūpnieciskos notekūdeņos un pārtikas apstrādes procesos.