SIA “Asmāra” ir dibināta 1997. Gada 10. Maijā. Uzņēmuma darbības galvenie virzieni ir inženierkomunikāciju būvniecība, būvuzraudzība un attīrīšanas iekārtu un to kompektējošo daļu tirdzniecība un montāža.

Kopš uzņēmuma pastāvēšanas sākuma ir izveidojusies laba sadarbība ar vairākām kompānijām, kurām tika sniegti mūsu pakalpojumi veicot remontdarbus, objektu tehniskās apkopes un izbūvējot jaunus objektus un komunikācijas. Kā galvenos šādus mūsu partnerus varam minēt:

SIA “Akvedukts”
Stopiņu novada PA “SAIMNIEKS”
SIA “Saulkrastu Komunālserviss”
PA “Carnikavas komunālserviss”
PSIA “Ūdeka”
SIA “HML Imports”
SIA “KNAUF”
AS “L&T Hoetika”
A/S “Valsts Nekustamā Īpašuma Aģentūra”
SIA “NESTE LATVIJA”
VAS “LATVENERGO”
A/S “LATFOOD”
SIA “HIDROSTANDARTS”
SIA “GEO CONSULTANTS”
SIA “SKANSKA Konstrukcijas”
SIA “UPONOR LATVIA”

2001. gadā SIA “Asmāra” noslēdza līgumu ar Francijas kompāniju “TECHNEAU” par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu realizāciju Latvijā, līdz ar to kļūstot par vienīgo oficiālo “TECHNEAU” pārstāvi Latvijā.