•             ASENIZĀCIJA UN CAURUĻVADU SKALOŠANAS PAKALPOJUMI

•             KANALIZĀCIJAS AIZDAMBĒJUMU LIKVIDĀCIJA

•             KANALIZĀCIJAS UN NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU APKOPE, REMONTS UN IZBŪVE

SIA „Asmāra” jau vairāk kā 20 gadus sekmīgi darbojas ūdens un kanalizācijas sistēmu būvniecības un apkopes nozarē.
Veicam gan cauruļvadu skalošanu, aizdambējumu likvidāciju, gan asenizāciju. Mēs atsūknēsim un iztīrīsim Jūsu kanalizācijas rezervuārus. Ja nepieciešams tad saremontēsim vai pārbūvēsim tās par videi draudzīgām- Bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām.